Professionell 
rengöring och skötsel 
av tennisbanor

 

 

 

 

Sandmaster rengör och sköter tennisbanor med konstgräs

Dressade konstgräsytor med sand och/eller granulat är ständigt utsatta för miljöpåverkan. Med tiden förhärdas ytan och dräneringsverkan finns inte längre.

1. Extremt hårda ställen bryts upp och luckras
2. Lossade smutspartiklar tas upp

Humuspartiklar blir till alger och mossa. I fyra arbetssteg ger Sandmaster er gamla spelplan ett helt nytt utseende.

3. Fina partiklar sugs upp
4. Fyllnadsmaterialet arbetas in igen

Våt rengöring av konstgräsplatser med mycket hårt packat material

Här används en specialkonstruerad maskin som arbetar med en vattenrengöringsmetod. Maskinen som endast är 1 meter bred är hela tiden försedd med vattentillförsel. För detta krävs en vattenanslutning med 3/4 tum.

Systemet består av en roterande borste och munstycken som med högtryck sprutar vatten på ytan. På så vis sköljs smutspartiklarna ut ur gräset. Vatten-sand-blandningen sugs upp i samma arbetsmoment. Efter rengöringen fylls rätt sandmängd på och fördelas jämt.

Vi informerar er gärna personligen

KONTAKTA MIG SKICKA OFFERT

Jämförelse före/efter

Rena betongytor och akrylytor på er tennisbana

Betongytor på tennisbanor är utsatta för vind och väder. Följden är att ytan blir smutsig och betongen blir ful och halkig. Nu finns hjälp att få: Sandmaster erbjuder en speciell skonsam rengöring som avlägsnar smuts, alger, mossa och andra smutspartiklar. Resultatet: strålande rena banor.