Professionell
rengöring och skötsel
av sandytor

Renhet och hygien i leksanden, på beachvolleybollplanerna och i längdhoppsgroparna

Vår sandreningsmetod:
Med tiden kan en hel del olika föroreningar hamna i sanden. Sandmasters rengöringsmetod avlägsnar föroreningar som till exempel cigarettfimpar, glasskärvor eller djurexkrementer. Och det ned till ett djup av 40 cm!

Och det lönar sig att rengöra sanden: nyligen rengjord sand ser till att nedslaget i längdhoppsgropen blir mjukt och fint, på lekplatser är sand perfekt som stötdämpande underlag under lekredskap och på beachvolleybollplanen garanterar den fina sanden under fötterna semester-feeling.

Vi informerar er gärna personligen

KONTAKTA MIG SKICKA OFFERT

Vår sandreningsmetod: TÜV-testad, vetenskapligt undersökt och håller i praktiken vad den lovar

Som ledande företag på marknaden för sandrening kan Sandmaster se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet. Vår rengöringsmetod är en väl beprövad, maskinell djuprengöringsmetod, som arbetar tillförlitligt, varaktigt, miljövänligt och även är vetenskapligt kontrollerad.

Så här fungerar Sandmastermetoden:
Med hjälp av ett transportband tas sanden upp och kastas sedan mot en lodrätt placerad sikt. Med denna filtreringsteknik kan man nära nog fullständigt rensa ut alla föroreningar som djurexkrementer (som kan innehålla parasiter), glasskärvor, cigarettfimpar eller löv från en partikelstorlek på ca 5 till 8 mm. Därefter samlas föroreningarna upp i en korg. Sandmaster garanterar ett steglöst rengöringsdjup ned till 40 cm.

Fördelarna med sandrening av Sandmaster

1. Noggrann utrensning av smutspartiklar:
Med hjälp av den lodrätt placerade sikten rensas även minsta partiklar ut. Vi avstår medvetet från en vibrationssikt för att undvika att organiskt material (bajs, löv, osv) finfördelas.

2. Luftning av sanden
Sandskikt ner till 40 cm djup kommer i beröring med luft. Därmed aktiverar man sandens självrenande egenskaper. Sandens surhetsgrad stabiliseras och dålig lukt försvinner.

3. Stötdämpande underlag
Den kompakta sanden luckras upp och dess fallskydd, dvs stötdämpande egenskaper förbättras betydligt. 

före
[Translate to Swedish:] Spielplatz mit Sandboden vorher
efter
[Translate to Swedish:] Spielplatz nach der Sandreinigung
Användningsområden: bl.a. grusytor
Längdhoppsgropar

Användningsområden för sandrening

Sandmaster rengör alla sandytor på ett professionellt vis:
på lekplatser, på idrottsplatser som längdhoppsgropar eller beachvolleybollplaner, samt stränder eller grusytor.

Maskinerna i arbete

Våra maskiner är väl förtrogna med sand. Och med trappor, sandlådskanter, träinfattningar, … Smal eller brant, kurvig eller trång - ibland är redan vägen till lek- och idrottsplatserna en riktig utmaning. Därför är reningsmaskinernas översiktliga utformning och

Minsta yta: från 15 m²
Variabla ramper används

 

storlek ett rejält plus. Och skulle det dyka upp större hinder så har Sandmaster-teamen ramper med sig, med vars hjälp man kan komma över upp till 50 cm höga kanter och trappor.

Inga spår på era gräsmattor
Minsta bredd ingång: 1 m