Utemiljö 5/2015

Sandstränder, lekplatser, beachvolleybollplaner och löparbanor används flitigt och gästas inte bara av människor utan också av djur som lämnar spår efter sig. Men hur ofta rengörs sanden – och hur går det till?

Sand är ett naturligt och fantastiskt material. Mellan tårna på en strand är sand semesterfeeling, under fötterna i lekparken är sand stötdämpande och sand har olika egenskaper beroende på storlek. – Ett av de vanligaste stötdämpande underlagen är sand med en kornstorlek på 0.2 till 2 mm, det vill säga lite grövre sand än den i sandlådorna, vilket gör att den är mer eftergivlig och inte packar sig så lätt, säger Anders Alderbrant som är besiktningsman vid företaget Lekplatsbesiktning. Sanddjupet ska vara minst 30 cm för lekredskap som har en fallhöjd på en till två meter. Sanden som används bör underhållas kontinuerligt för att sedan en gång om året besiktigas enligt svensk standard för lekredskap SS-EN 1176-1-7,10-11, 1177. Ändå lär det hända upp emot 40 olyckor dagligen på landets lekplatser. Utemiljö besökte Centralskolan i Åtvidaberg strax före höstterminsstarten. Där har NCC det dagliga skötselansvaret av skolans lekplats på entreprenad, vilket innebär att de veckovis ser till att det finns sand där det ska vara sand och samtidigt rensar bort skräp. Ett par gånger om året luckrar de upp sanden med hjälp av en jordfräs vilket är viktigt eftersom sanden packar sig efter ett tag och blir hård, särskilt vid regn och under vinterhalvåret då den kan bli isig. Utöver denna dagliga tillsyn och skötsel anlitar kommunen företaget Sandmaster för en djupare rengöring. – Sandmasters metod är speciell eftersom de kan genomarbeta hela tjockleken på sandytorna. Luftningen av sanden får vi då på köpet, säger kommunens parkchef Johan Gustafsson.

– Vi vill veta vad vi har att erbjuda och vara säkra på att sanden hålls ren av säkerhetsskäl vid våra offentliga sandytor, som vid vår beachvolleybollplan. Vid traditionell sandrengöring fräser man ytorna, rör runt och tar det skräp man ser. När Sandmaster gör rent tar de hela sanddjupet, konstaterar han. Mats Svensson som är områdesansvarig vid Sandmaster Skandinavien förklarar hur deras metod fungerar.

– Vår specialbyggda maskin, som smidigt och lätt går in under gungställningar och till och med ner i små sandlådor, gör först en mekanisk rening då sanden passerar genom en sikt, och allt som är större än 5 mm, som gräs, stenar, glas, fimpar, kapsyler och rötter fångas upp i en behållare. Därefter påbörjas en organisk rening som innebär att en helt annan harmoni på bakteriefloran sätter fart när sand ända ner till 40 cm djup har luckrats upp och syresatts.

– Bakterier längre ner i sanden kommer upp och blandas med de på ytan och bakteriefloran jämnas ut. Dålig lukt som från kattkiss försvinner. Renad sand är mjukt porös och har en helt annan färg än en packad sand som är grå med en hård yta. Sanden får också en bättre dränerande funktion efter rengöringen vilket är särskilt viktigt under vintersäsongen då ansamlingar av vatten under lekredskap kan göra fallsanden mycket hård vid isbildning. Volymen på sanden kan gå upp så mycket som tio procent vilket betyder att det inte behöver fyllas på ny som man kanske trott. Det är en stor ekonomisk fördel, säger han och tillägger:

– Sandmasters djuprengörande metod kostar halva priset av ett sandbyte. Vår rengöring kostar 69 kr/kvm, jämfört med ett sandbyte som går på 400–600 kr/kvm. Vi rengör dessutom snabbt och vår maskin har inte sönder marken som tunga maskiner lastade med tonvis av sand lätt gör.

 

text: Isabella Malmnäs, foto: Isabella Malmnäs och Erika Lennartsson