Tidskriften Landskap nr 6/2015

HÅLLBAR STAD KRÄVER NYA MASKINER

Modern stadsplanering innebär nya krav på tekniska lösningar. Detta avspeglar sig i årets Elmia Park där arrangören valt att sätta fokus på framtidens stadsbyggnad.
- Vi har ställt samman ett nyhetstorg med teknik som behövs i den nya hållbara staden, berättar Maria Lindsäth, produktchef för Elmia Park.

Maria Lindsäth menar att det just nu händer mycket i gränslandet mellan fastighets- och grönyteskötsel och att det innebär många nya tekniska lösningar.
- Ett exempel på nya behov är den teknik som behövs för att sköta gröna tak. De maskiner som behövs måste till exempel få plats i hissen, konstaterar hon.

Ett annat område som Maria Lindsäth tycker får allt större aktualitet är maskiner för mindre arbetskrävande skötsel av idrottsanläggningar.
- I det stora hela är intresset för mässan lika stort som tidigare år. Alla stora maskinföretag kommer och trots en dålig vinter tycker jag att det ser ljust ut i branschen.

 

Rengör konstgräs

Företaget Sandmaster erbjuder tjänster inom rengöring av sand, grus, gummiasfalt och konstgräs. I år lanserar de en ny maskin för rengöring av stora ytor konstgräs.

Maskinen arbetar med våtrengöring vilket enligt företaget innebär en fördel gentemot konkurrenter som arbetar torrt och inte fungerar när det regnar.

Den nya maskinen har en högtryckstvätt med justerbart vattentryck upp till 150 bar. Munstyckena kan vinklas för optimalt resultat vid olika typer av konstgräs och olika grad av nedsmutsning. Det mesta av vattnet samlas upp och planen är spelbar inom några timmar.

Företaget jobbar även med rengöring av mindre ytor av gummiasfalt eller konstgräs. Här används en mindre maskin med en arbetsbredd på knappa metern. Manskinen har en tank för arbeten där servisledningar inte finns tillgängliga. I normala fall krävs anslutning till vatten och avlopp. Den här typen av maskin har roterande munstycken och lämnar efter sig en nästan torr yta enligt företaget.