Skaraborgs Allehanda

Ren sand med ny metod

Skövde testar metod för mjukare sand

Skövde kommun prövar en metod för att få mjuk och ren sand på sina lekplatser. Företaget Sandmaster har testkört på två platser för att visa skillnaden mellan en hårdpackad yta, och en städad och mjukare sand.

Syftet med att djuprengöra sanden är bland annat att städa bort allt skräp som finns uppblandat i sanden. Rengöringsmetoden gör också att sanden luckras upp och blir mjuk igen, och det är något som är viktigt på lekplatser. Risken att ett barn skadar sig vid ett fall är mycket högre om sanden är hårt packad.

 

Säkrare lekplats– Vi rengör ner till ett djup av 40 centimeter, säger områdesansvarige Mats Svensson på företaget Sandmaster Skandinavien AB. Det förbättrar sandens fallskyddsegenskaper och därmed skapar vi en säkrare lekplats. 80 procent av olyckor på lekplatser är relaterade till för hårt packad sand, säger han.

 I Skövde har företaget testkört på två olika platser för att kommunen ska få en uppfattning om hur resultatet blir. En lekplats i Vasastan samt badstranden vid Boulognersjön har rensats upp med hjälp av maskin och personal från Sandmaster.

 

Skräpfritt

Förutom att sanden luckras upp och blir mjuk blir den även fri från skräp som ligger begravd i sanden. Allt som är större än fem millimeter fångas upp i maskinens såll och kan tas om hand.

Maskinen jobbar ner till 40 centimeter i sanden och där finns en hel del skräp. Pinnar, rötter, kapsyler och ogräs är sådant som maskinen fångar upp i sållet.

Vid Boulognersjön har Martin Jensen fått upp en hel del skräp när han kört maskinen runt den drygt 700 kvadratmeter stora badstranden. Trasiga leksaker, löv, fågelbajs och trasiga flaskor har dykt upp i sanden.

– På en del lekplatser i landet har vi även hittat knivar, kanyler och trasiga glasflaskor i sandlådorna, säger Mats Svensson.

 

Miljö

Förutom säkerhetsaspekten finns även ett miljötänk med i bilden, enligt Mats Svensson så är strid sand något man ska vara rädd om. Strid sand, tvättad sand eller EU-sand kallas den mjuka natursand man oftast använder vid lekplatser, men även vid badplatser.

– Det får inte öppnas fler sandtäkter i landet och den strida sanden är en ändlig resurs, menar han. Det blir även billigare att rengöra sanden än att byta ut den på en hel lekplats.