Nordisk Sport & Fritidsmiljö 5/2015

Mellan gym och gräs

Elmia Park är en mötesplats för de som arbetar med utemiljöer och ger att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad branschen kan erbjuda i form av maskiner, utrustning, möbler, lekmiljöer och annat. Det fanns både en fylld hall på Elmia och ett stort område utomhus på årets mässa.

 

Rengöring

I idrottssammanhang finns det en mängd ytor som behöver rengöras. Det kan handla om konstgräs, gummibanor eller sandytor. Att kunna hantera denna rengöring på ett bra sätt är intressant för exempelvis idrottsföreningar eller kommuner. Ett företag som fokuserat på detta är tyska Sandmaster som också finns i Sverige. Sandmasters svenske representant Mats Svensson berättar att de gör rent både konstgräs, sand och gummiytor med vatten under högt tryck. Inga kemikalier behövs. De har märkt ett ökat intresse och Mats tror att det handlar om den ökade användningen av konstgräs idag.