MaskinNytt v 44

Rengör konstgräs med bara vatten

Sandmaster Skandinavien lanserar en metod för professionell våtrengöring av konstgräs med enbart vatten. Inga tillsatser behövs och vattnet sugs upp direkt.

Det går att förlänga en konstgräsplans livslängd. Det märkte Kent Johansson på Halmstad Arena när han testade en ny, våt rengöringsmetod. Planen han testade på var egentligen så dålig att man hade tänkt låta anlägga en ny. Men så beslutade han att göra ett försök med en våtrengöringsmetod från Sandmaster.

Maskinen bearbetade planen under en och en halv dag varvid all organisk smuts, damm, fimpar, snus, annat skräp och oönskad växtlighet togs upp med hjälp av vatten som sprutas med högtryck. I och med att man kan ställa in munstyckenas höjd, vinkel och vattentryck kan maskinföraren anpassa rengöringen till varje enskild plan.

Efter själva rengöringen jämnades planen till och stråna rättades upp. Planen ser fin och fräsch ut och är mycket roligare att spela på. Resultatet är bättre spelaregenskaper på en mjukare plan.

Genom att rengöra med vatten sliter man inte alls lika starkt på gräset som med en torr metod. Dessutom binds även minsta dammkorn av vattnet – det blir helt enkelt renare. Dessutom lämpar sig metoden även för inomhushallar då denna våta metod inte virvlar upp dammet utan binder det. Metoden fungerar i alla väder och man behöver inte invänta en torrvädersperiod.
– Vi har fått den exklusiva rätten att erbjuda den här fantastiska produkten i Sverige, säger Mats Svensson, säljare på Sandmaster.

Började med sand
Det tyska företaget Sandmaster grundades 1982. I början var företaget uteslutande specialiserat på utrustning för sandrening. År 2008 utökade Sandmaster produktsortimentet till att omfatta även rengöring och skötsel av grusbeläggning. Kort därpå tillkom produkter för rengöring av gummiasfalt och konstgräs.