Julhälsning från Sandmaster Skandinavien

Vi vill tacka all kunder för ett framgångsrikt år!

Under årets gång har vissa ändringar gjorts, i febrauri fick vi förstärkning på kontoret i form av Jenny Möller som tog över många av de övergripande uppgifterna. Sedan i majmånad skedde ett byte av säljare på det västra distriktet och Martin Andréasson började hos oss.

Teamen har gjort ett riktigt bra jobb i år och tack vare ett gynnsamt väder fick vi en realtivt lång säsong.

Inför nästa år står en stor investering för dörren, Sandmaster Skandianvien har en ny spännande maskin på g för den svenska marknaden. Mer info kommer till våren!