Fritid & park 5/2015

Året runt på lekplatsen

Starta vårförberedelserna redan nu och låt proffsen hjälpa dig med underhållet av lekplatserna! Det är mycket man ska tänka på när det gäller skötseln av lekplatser och mycket kan bli fel. Proffs på underhåll av leksand är Sandmaster som djuprengör med hjälp av en behändig maskin. Med den rensas sanden ned till max 40 cm djup.

 

Sanden silas genom ett galler och allt skräp rensas bort. I samband med med silningen luftas och på så sätt syresätts sanden så anaeroba bakterier försvinner. För det tredje luckras sanden upp så den är porös och mjuk när den sedan faller ner bakom maskinen och har då återfått sin dämpade effekt.

 

Denna specialmetod för sandrening har funnits i ca 30 år i flera europeiska länder, bl.a. Tyskland, Holland och Schweiz. För ca fem år sedan tog företaget Sandmaster klivet till nästa unika rengöringsprodukt – rengöring av olika gummibeläggningar som t.ex. platsgjutet gummi på lekplatser, tennisbanor och löparbanor på idrottsplatser.  Det senaste tillskottet på rengöringspaletten är en metod för djuprengöring av konstgräs med vatten.

 

Det känns kanske lite fel att prata om lekplatsskötsel när det börjar bli tid att hänga upp julgransbelysningen. Men den som startar i tid kan redan nu beställa sandrening till när vårsolen börjar titta fram.