Fritid & park 4/2015

Sandytor på lekplatser har ofta varit en nagel i ögat på dem som bär ansvaret för lekplatsens säkerhet. Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för ett säkert underlag medan tillsynen ligger på kommunens byggnadsnämnd. Hittills har skötseln ofta begränsat sig till att bearbeta sanden med en fräs eller helt enkelt fylla på med ny sand. Nu finns det en möjlighet att snabbt och enkelt rena sanden.

Enligt Socialstyrelsen skadas varje dag 42 barn på lekplatser i Sverige, oftast genom fall från låg höjd. Kvaliteten på underlaget förändras över tiden, sanden packas och försmutsas varvid fallskyddet drastiskt fösämras. Ju mer organiskt material som finns i sanden, desto fortare blir sanden försämrad. Till det kommer de farliga objekt som kan gömma sig i sanden som t.ex glasskärvor, stenar, fimpar eller djurexkrement.

Om man använder jordfräs för att luckra upp underlaget med tron att förbättra fallskyddet, så påskyndas istället nedbrytningsprocessen av organsikt material avsevärt och den stora kostnaden för sandbyte kommer snabbt närmre.

Lösningen heter sandrening – en metod som renar, luftar och luckrar sanden i ett och samma arbetsmoment. Det hela är snabbt utfört och arbetsdjupet är ner till hela 40 cm. Dessutom är metoden skonsam mot miljön eftersom man helt kan undvika dels uttag av naturgrus från täkter och dels tunga transporter i områden med lekplatser. Och det bästa av allt – det är betydligt billigare än sandutbyte. 

Efter sig lämnar maskinen en ren och porös sandyta där sanden inte bara har rensats utan även luftats ordentligt. Det innebär att anaeroba bakterier som tidigare funnits långt ner i den hårt packade sanden har försvunnit. Sanden har syresatts och återfått sin biologiska jämvikt igen. Att rena 100 kvadratmeter sand tar ca 2 timmar. Därefter kan barnen genast ta lekplatsen i besittning igen – med sand som återigen uppfyller sin funktion som stötdämpande underlag.

Företaget Sandmaster grundades för över 30 år sedan i södra Tyskland och har sedan dess växt och utvecklats. Idag är Sandmaster ledande på marknaden för sandrening i  flera europeiska länder. Dessutom har företaget flera nya produkter inom rengöringssektorn som rengöring av löparbanor, av små gummiytor och en vattentvätt av konstgräs. Även dessa tjänster är liksom sandrening helt unika metoder.

Sandmasters ansikte utåt är våra säljare – i östra Sverige är det Mats Svensson, Västervik och i västra och södra Sverige har vi Martin Andréasson i Oskarström.