Fritid & park 2/2014

Sandrening – vad är det?

- Ja, det frågar sig många parkchefer och lekplatsansvariga när vi ringer dem och berättar om vår unika metod, förklarar Magnus Rundblad, utesäljare på Sandmaster Skandinavien AB.

 

De flesta vet att sand på lekplatser kan bli ganska förorenad med tiden. Den kan innehålla glasskärvor, spikar, fimpar, diverse organiskt material och föroreningar från katter och hundar.

Men att man snabbt, effektivt och prismedvetet kan rena sanden så att den får samma kvalitet som sand direkt från ett grustag är det inte många som vet.

Hur detta görs? Jo, det hela handlar om små men kraftfulla, specialbyggda maskiner.

Med hjälp av ett transportband tar maskinen upp sand ned till ett djup på 40 cm. Sanden kastas mot en lodrätt stående sil genom vilken sandkornen passerar. Däremot fångas alla partiklar större än cirka fem mm upp och samlas i en korg.

Sanden som passerat silen faller tillbaka på marken och är då uppluckrad ned till 40 cm djup och befriad från anaeroba bakterier, eventuell dålig lukt och alla möjliga fasta föroreningar.

Team och maskin efterlämnar en grundligt renad, uppluckrad, luftad och utjämnad sandyta samt ett protokoll med vad som gjorts.

- För en jämförelsevis liten peng får man en ren och fin sandyta där säkerheten för de lekande barnen har höjts till maximal nivå, säger Magnus Rundblads kollega Mats Svensson.

Denna specialmetod för sandrening har funnits i omkring 30 år i flera europeiska länder, bland annat Tyskland, Holland och Schweiz.

För cirka fem år sedan tog företaget Sandmaster klivet till nästa unika rengöringsprodukt – rengöring av olika gummibeläggningar, som till exempel platsgjutet gummi på lekplatser, tennisbanor och löparbanor på idrottsplatser.

- Det handlar om en ytterst effektiv och skonsam högtryckstvätt varvid vatten och frigjorda smutspartiklar genast sugs upp, fortsätter Mats Svensson.

- På så vis hinner de inte falla tillbaka på ytan och rinna ned i gummits porer igen. Resultatet blir en grundligt rengjord gummiyta fri från alger och mossa men med fungerande dränering.

Det senaste tillskottet på rengöringspaletten är en metod för djuprengöring av konstgräs med vatten.

Men lönar det sig?

- Ja, man kan verkligen förlänga en plans livslängd på det här sättet. Till skillnad mot andra konstgräsrengöringsmetoder sliter den här typen av rengöring inte på grässtråna utan rengör grundligt men skonsamt.

- Dessutom är en våt rengöringsmetod helt oberoende av väderlek. Och skulle det behövas så kan man med denna maskin även fylla på granulat efter rengöringen, avslutar Magnus Rundblad.