Fritid & park 1/2015

Rengöring av löparbanor och konstgräs nytt hos Sandmaster

Sandmaster har breddat sitt sortiment för lek- och idrottsomgivningar. De nya rengöringsmetoderna bjuder på helt nya tekniska lösningar, men har samma mål – en snygg, hygienisk och säker utemiljö för både barn och idrottare.

Tanken bakom Sandmasters konstgräsrengöring var att få fram en möjlighet att rengöra fotbollsplaner även vid våt eller fuktig väderlek. Det är ju tyvärr inte alltid idel solsken. Med den här högtryckstvätten med samtidig vattenuppsugning har man uppnått detta på ett skonsamt och effektivt sätt. Därtill efterlämnar den här djuprengöringsmetoden ett mycket gott resultat – spelegenskaperna förbättras betydligt och planens livslängd kan förlängas.

Rengöringsmetoden för löparbanor erbjuder även den en möjlighet att förlänga underlagets livslängd. Med högtryck sprutas vatten på ytan och lossar grundligt även djupare smutspartiklar. I samma arbetssteg sugs de sedan upp och efterlämnar en ren  och hygienisk yta som genast kan användas igen – en yta som har bra dräneringsverkan och utan mossa och alger.

För små gummiytor, som t.ex. fallskyddsytor på lekplatser, eller andra plana ytor såsom stenplattor mm. finns samma teknik i ett mindre utförande. Denna produkt är den perfekta kompletteringen till den klassiska sandreningen som hittills varit, och fortfarande är, företagets stöttepelare.