Fritid & park 1/2015

Sandrening - ingen nyhet men högaktuell

Det finns mycket för ungarna att lära sig på en lekplats. Att hoppa, gunga, klättra, svinga sig och balansera – allt skolar grovmotoriken. Gräva, bygga och konstruera sandslott ger fantasin nödvändigt utrymme. Klokt är det då att se till att underlaget alltid är så väl underhållet som möjligt.

Tjänsten ”sandrening” är inte helt ny på marknaden. Ändå känns idén helt rätt i tiden – att recycla sanden istället för att gräva ur, kasta bort och hämta ny.

Företaget Sandmaster, som bygger och utvecklar sina maskiner själv, erbjuder en komplett lösning för sandytor på lekplatser.

Den smidiga men samtidigt kraftfulla maskinen tar upp sanden ned till 40 cm djup, silar den och lägger tillbaka den – ren och fin och ordentligt uppluckrad.

Metoden arbetar efter en mekanisk-biologisk princip. Mekaniskt tas alla partiklar större än 5 – 8 mm bort med hjälp av en sikt och en avfallskorg. Biologiskt sett syresätts all sand som tas upp och kastas genom den lodrätt stående sikten. Det betyder att de anaeroba bakterierna ur de djupare sandskikten försvinner och sanden återfår sin naturliga självreningsförmåga.

Som extra-plus är sanden även riktigt uppluckrad så den uppfyller kraven som stötdämpande underlag under t.ex. klätterställningar.

Teamet lämnar en jämn och ren yta efter sig där barnen genast kan börja leka igen.