Välkommen till
Sandmaster

Uppfinningsrikedom och service - allt under ett tak

Sandmaster, företaget för skötsel av leksand och miljöhygien grundades 1982. I början var företaget uteslutande specialiserat på sandrening. Sandmaster kan nu alltså blicka tillbaka på 30 år i sandreningsbranschen vilket betyder att vi förfogar över rikligt med erfarenhet. Specialmaskinerna för sandrening tillverkas i egna verkstäder och hela tiden arbetar våra skickliga mekaniker för att vidareutveckla och förbättra dem. I början kördes maskinerna med banddrift. För att undvika skador på kringliggande omgivningar beslöt man att rusta om maskinerna till hjuldrift med lågtrycksdäck. En annan fördel med hjuldrift är att dessa maskiner är betydligt lättare och därmed enklare att manövrera.

Idag har Sandmaster etablerat sig som ledande företag inom sandrening. Sandmaster förfogar över en statligt testad, maskinell djupreningsmetod, vilken arbetar tillförlitligt och skonsamt mot miljön. Därutöver är metoden även testad av en vetenskaplig institution.

2008 utökade Sandmaster produktsortimentet till att omfatta även rengöring och skötsel av grusbeläggning. Kort därpå kompletterade företaget produktsortimentet med rengöring av gummiasfalt och rengöring av konstgräs. Det betyder att Sandmaster nu är en kompetent partner när det gäller skötsel av lek- och idrottsunderlag.

2009 flyttade Sandmaster in i nya lokaler i Wendlingen. För er betyder det: facklig kompetens förenad under ett tak. Om det gäller rengöring av gummiasfalt, sand, tennisbanor,  konstgräs eller grusbeläggningar: med Sandmaster är ni i goda händer.