Professionell
rengöring och skötsel
av konstgräs

 

 

Senaste generationen konstgräsrengöring

Våtrengöringsmetod för icke dressade ytor som landhockeyplaner

Smuts och föroreningar på konstgräsplaner utan fyllning, som till exempel landhockeyplaner, avlägsnas med högtryck med en spol-borst-metod. Smutsvattnet tas genast upp och pumpas in i den medföljande behållaren bakpå. Växer det mycket mossa på ytan kan vi därutöver behandla ytan med ett anti-algmedel.

Konstgräsplaner blir allt mer vanligt förekommande. Dock ska de inte bara anläggas och användas – de måste också skötas och underhållas. Rätt skötsel och underhåll av en konstgräsplan gör att leverantörens garantier gäller (ang. livslängd, materialhållbarhet och spelegenskaper), uppnår sin förväntade livslängd och investeringen lönar sig.

Våt djuprengöring med högtryck – det här är något vi verkligen är bra på.

Metoden är unik och det handlar om en högtryckstvätt med justerbart vattentryck på upp till 150 bar. Munstyckena som sprutar vatten är även de justerbara och på så vis kan maskinföraren anpassa tvätten till just din konstgräsplan.

Varför rengöra?

 • Vattengenomsläppligheten återfås
 • Skaderisken sjunker (eftersom alger, mossa och vattenpölar försvinner)
 • Optiken förbättras
 • Fyllnadsmaterialet rengörs och luckras
 • Organiskt material t.ex. fimpar, snus tuggummi osv. avlägsnas
 • Spelegenskaper som bollrull, bollstuds och stötupptagningsförmåga återfås
 • Livslängden förlängs

Och varför rengöra med vatten?

 • Inget mekaniskt slitage eftersom stråna endast berörs av vatten, dvs längre livslängd.
 • Betydligt bättre och mjukare resultat
 • Man kan rengöra även när det regnar, dvs rengöra när ingen behöver planen att spela på.
 • Damm som finns i mattan binds av vattnet och tas effektivt bort, det blir helt enkelt renare. Och eftersom dammet binds och inte virvlas upp kan planen användas direkt efter rengöringen.
 • Vattenstrålarna kan ställas in i höjd och i vinkel och tryck. Därigenom kan föraren anpassa rengöringen mycket individuellt till varje enskild plan.
 • Hygien – efter en våtrengöring är det använda vattnet svart av smuts. I en torr-renad gräsplan finns detta finfördelade material kvar, vilket kan leda till problem vid skador som skrubbsår.
 • Denna maskin kan även fylla på granulat.

Vi informerar er gärna personligen

KONTAKTA MIG SKICKA OFFERT