Professionell
rengöring av 
gummibeläggningar

 

 

Renhet och skötsel för gummiasfalt och löparbanor: rengöring av gummibeläggningar, rengöring av gummiasfalt och löparbanor av proffsen

Regn, blåst och andra miljöbelastningar påverkas och sliter på gummibeläggningar. Dess struktur med öppna porer leder till att smutspartiklar och föroreningar lätt fastnar i dem och när porerna täpps till blir ytan snabbt hårdare. Men det är inte bara materialets elastiska och därmed skyddande egenskaper (speciellt på lekplatser) som går förlorade. Även gummits

dräneringsverkan avtar vilket leder till att mossa och alger lätt kan bildas på ytan. Ytan blir hal och risken för skador ökar. Detta kan man undvika med en regelbunden intensivrengöring som även avlägsnar de djupare liggande smutspartiklarna. Därmed återskapas materialets stötdämpande egenskaper och dess livslängd förlängs.

Vi rengör gummibeläggningar effektivt och innovativt

Nu kan ni enkelt höja era gummibeläggningars attraktivitet. Sandmaster erbjuder er en modern och effektiv möjlighet att hålla era platser rena i framtiden. 

Så här fungerar rengöringen av gummibeläggningar:
Genom specialutvecklade roterande munstycken sprutas vatten med högtryck på beläggningen för att frigöra smutspartiklar. Innan dessa hinner falla tillbaka och täppa till porerna igen, sugs de upp i samma arbetsgång och fångas upp i en speciell tank.

Rengöringsmetoden för stora platser

Specialmaskinen för stora platser klarar av rengöring upp till en bredd av 1,50 meter i en och samma arbetsgång. Förbehandling görs med sprutteknik. Minsta storlek på ingången till platsen: bredd 1,80 m och höjd 2,40 m. Resultatet skäms inte för sig. Användningsområden: idrottsplatser, friidrottsbanor, multifunktionsanläggningar, olika dräneringsbeläggningar och stengolv.

Vi informerar er gärna personligen

KONTAKTA MIG SKICKA OFFERT

Rengöringsmetoden för små platser

Speciellt imponerad blir man av maskinen när man ser hur smidigt och flexibelt den arbetar. Tack vare dess kompakta mått kommer man även åt att rengöra ytor som annars är svåra att komma till. Då lönar sig rengöringen dubbelt. Till och med smala grindar och trånga infarter är inget problem.

Användningsområden: Lekplatser, mindre idrottsplatser eller friidrottsbanor. Till och med på sten, asfalt och dräneringsbeläggningar lämnar den rena ytor efter sig.

Reparationer och linjering på underlaget

Löparbanor och gummibeläggningar på skolor och idrottsarenor där spikskor används eller som dagligen nyttjas slits snabbt ner. För att de idrottsutövande även i fortsättningen ska kunna träna och tävla utan risk för skador måste gummibeläggningen skötas och repareras vid behov.

Det defekta översta skiktet tas bort
Reparation

 

Metoden: De trasiga ställena skärs ut och fylls på nytt med specialgranulat. Därefter anpassas den nya fyllningen till samma nivå som den bestående beläggningen och sedan förnyas linjeringen. Därmed är platsen som ny igen.

Reparation
Linjering

Även stenplattor och dräneringsbeläggningar
kan rengöras med maskinen utan problem.

Rengöring stenplattor
Rengöring dräneringsbeläggning